Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

PrzedsiebiorcaMłodzi ludzie, którzy studiują są zazwyczaj bardzo aktywni, twórczy i przedsiębiorczy. Studenci pracują, działają w ramach wolontariatu, robią więcej praktyk niż jest to przewidziane w programie studiów, pomagają innym, organizują zbiórki pieniędzy czy koncerty.

Przy wielu polskich uczelniach działają więc specjalne instytucje, określane jako: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Są to placówki, których głównym zadaniem jest promowanie przedsiębiorczości, jako naszej cechy narodowej.

Dzięki inkubatorom młodzi ludzie mają szansę na spełnienie swoich marzeń o własnej firmie. W Inkubatorach mogą założyć swój biznes przy pomocy specjalistów.

Jeśli nie mają pomysłu, czym mogliby się zająć, profesjonalista przeprowadzi z nimi rozmowę i pomoże im podjąć ostateczną i najbardziej trafną decyzję. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości sprawiają, że to co niemożliwe staje się osiągalne i w zasięgu ręki. Skorzystanie z nich otwiera przed studentami wielkie możliwości i daje im szanse na błyskotliwą karierę.