Bezrobocie: dramat czy szansa?

BezrobocieOsoba bez pracy często czuje się niepotrzebna, bezużyteczna, pogłębia się jej poczucie beznadziejności, znacznie pogarsza się dobrostan fizyczny.

Mogą wystąpić problemy ze zdrowiem, takie jak bezsenność, brak apetytu lub wręcz odwrotnie: zwiększone łaknienie i w efekcie szybkie przybieranie na wadze. Na szczęście dziś system aktywizacji osób bezrobotnych jest bardzo dobrze rozwinięty.

Przedsięwzięcia, jakie organizuje się dla osób bez pracy pomagają im nie tylko poradzić sobie z tym stanem, ale również go zmienić.

Wiele osób bezrobotnych uczestniczy w kursach specjalistycznych, które pomagają im na doskonalenie swoich umiejętności lub szybkie przekwalifikowanie się i znalezienie pracy w innym zawodzie. Bardzo ciekawe są również kursy z zakresy psychologii, a mianowicie: z wyrabiania w sobie cech osoby przedsiębiorczej. Taki człowiek znacznie łatwiej radzi sobie z przeciwnościami losu, w porażce widzi szansę na zmianę, jest odważny, odpowiedzialny, kreatywny, twórczy, zmobilizowany do działania.

Rozwój umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi

Rozwój umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi. Dlaczego to takie ważne? Po co rozwijać tę umiejętność? Jakie korzyś

Samokształcenie - proces edukacyjny

Edukacja to proces długotrwały, nie możemy powiedzieć jednoznacznie, że zakończyliśmy edukację, że już się nie uczymy. Tak napraw