Czym jest system przyzywowy? Zastosowanie systemów przyzywowych

System przyzywowy - szpitalNowoczesne systemy przyzywowe, zwane również systemami przywoławczymi, znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle, gospodarce czy sektorze usług.

Czym jest taki system przyzywowy?

System przyzywowy (przywoławczy) to nowatorskie narzędzie wspierające komunikację. Opiera się o działanie technik multimedialnych oraz możliwość komunikowania się na małe i duże odległości (w zależności od typu i technologii działania systemu).

W związku z dynamicznym rozwojem gospodarki należy spodziewać się, że zainteresowanie działaniem i zaletami systemów przywoławczych będzie dynamicznie wzrastać.

Oznacza to, że producenci systemów muszą dołożyć wszelkich starań, aby oferować produkty nowoczesne, profesjonalne i łatwe w obsłudze. Już dziś, niejeden system przywoławczy poza przywoływaniem oraz tradycyjną komunikacją werbalną, czyli głosową, umożliwia nam wygłaszanie komunikatów oraz daje dostęp do mass mediów, w tym telewizji, radia czy Internetu. Wiele systemów działa również jak telefon. Taka inteligentna sieć komunikacyjna znajduje szerokie zastosowanie w wielu miejscach. Rozpoczynała swoją karierę od sektora medycznego, gdzie obecnie przeżywa swój prawdziwy rozkwit - http://www.schima.pl/pl/system-przyzywowy

Systemy przyzywowe - zastosowanie

Systemy przyzywowe montuje się w szpitalach, domach opieki czy hospicjach. Opierają się one o specjalne przyciski, znajdujące się przy łóżkach pacjentów oraz panele w pokojach lekarskich czy u pielęgniarek. Są one oczywiście połączone i pozwalają na szybkie przywołanie danej osoby w przypadku jakichkolwiek problemów. Pacjent może powiadomić o chęci zjedzenia czegoś, konieczności wzięcia leku czy wstania z łóżka, jeśli sam nie może tego dokonać. Bez problemu poinformuje również o gorszym samopoczuciu, a pielęgniarka w kilka chwil zjawi się przy jego łóżku, dając znać innym osobom o zaistniałej sytuacji. Może ona od razu powiadomić przez system lekarza, że pacjent z danej sali zgłasza złe samopoczucie. Za pomocą systemu pacjent może sterować również telewizorem w sali, uzyskać dostęp do Internetu lub skontaktować się z bliskimi, wybierając funkcję telefonu. Kolejne miejsce, które chętnie korzysta z zalet systemów przywoławczych to obiekty, w których przebywają osoby niepełnosprawne. Systemy działają tam na takiej samej zasadzie. Warto zastanowić się również nad ich zamontowaniem w przedszkolach. Systemy przyzywowe wykorzystywane są także w zakładach karnych i więzieniach. Co ciekawe, ich zalety zostały dostrzeżone przez sektor gastronomiczny oraz hotelowy. W restauracjach pozwalają na przywołanie kelnera w celu złożenia zamówienia lub zapłacenia rachunku. W hotelach dzięki ich zastosowaniu klient może poinformować obsługę o konieczności posprzątania pokoju, wymianie pościeli czy ręczników lub chęci zamówienia posiłku do pokoju.

Systemy przyzywowe w firmach

Systemy przyzywowe są stosowane również w wielu firmach, w celu lepszej wymiany informacji, łatwiejszego przywoływania pracowników czy rozgłaszania ważnych komunikatów dla określonego grona odbiorców. Dzięki zastosowaniu systemów przywoławczych wszystko odbywa się szybciej, sprawniej i o wiele bardziej efektywnie. Stałe ich doskonalenie sprawia, że coraz więcej branż jest zainteresowanych tymi nowatorskimi rozwiązaniami. Można prognozować, że w niedługim czasie wiele innych sektorów gospodarki zacznie stosować w codziennym funkcjonowaniu nowoczesne i profesjonalne systemy przywoławcze.

Źródło: www.schima.pl