Inwestowanie venture capital

InwestowanieProces inwestowania venture capital opiera się na analizie potrzeb lub oczekiwań inwestorów. Wszystko sprowadza się do prostego pytania: Co interesuje kapitałodawców venture capital? Odpowiedz pozwala skupić się na konkretnych elementach składowych funduszu i wyeliminować czynniki, które mogą zniechęcać inwestorów.

Podstawowym aspektem będącym w zasięgu zainteresowania kapitałodawców venture capital jest zarząd. Ludzie kształtujący zarząd danej spółki stanowią najistotniejszy czynnik wpływający na decyzję finansową inwestorów. Przyjmuje się, że doświadczona, wykształcona i utalentowana kadra kierownicza jest w stanie z sukcesem prowadzić spółkę, pozyskiwać podmioty inwestycyjne i w pewien sposób niwelować ryzyko niepowodzenia. Warto też skupić się na samym sposobie działania zarządu i schemacie wybierania przedsiębiorstw w które dany fundusz będzie inwestował. Powinny one spełniać określone warunki zanim złożą wniosek o wsparcie przez venture capital.

Firma, która rozważa tego typu operację powinna:

 • wykorzystywać sprawdzone technologie,
 • funkcjonować w sektorze rozwijającym się,
 • posiadać dobrą pozycję rynkową lub potencjał zdobycia takiej pozycji,
 • posiadać sprawdzony zarząd,
 • mieć profesjonalne i ekonomicznie uzasadnione kanały dystrybucji towarów oraz usług,
 • posiadać jakościowy produkt o widocznej przewadze konkurencyjnej,
 • precyzyjnie określić cenę za udział co pozwoli venture capital oczekiwać wysokiego zwrotu inwestycji,
 • mieć przygotowany biznesplan, który uzasadnia potrzebę finansowania,
 • dokładnie określać potrzeby kapitałowe i realistyczny plan finansowy,
 • przewidywać tak zwane wykonalne wyjście (exit) inwestora venture capital.

Należy oczywiście pamiętać, że każdy właściciel funduszy przedstawia swoje własne kryteria oceny ryzyka i oczekiwania dotyczące ewentualnego zysku z inwestycji. Przyjmuje się, że im wyższe ryzyko, tym większa stopa zwrotu kapitału. Wiąże się to z planowaniem i wyborem odpowiedniej formy wyjścia z inwestycji po jej zakończeniu.

Z punktu widzenia funduszy venture capital najlepszą metodą analizy potencjalnych przedsięwzięć jest rozpatrywanie ich pod kątem cyklu inwestycyjnego. Cykl inwestycyjny w strukturach venture capital składa się z trzech etapów:

 1. Pozyskanie kapitału od inwestorów.
 2. Proces wdrażania inwestycji (decyzje, wybór, transakcje, monitorowanie) środków w spółkę - lokowanie kapitału.
 3. Przebieg procesu zamykania inwestycji i zwrot środków inwestorom.

Czynności zarządcze nadzorowane przez fundusze venture capital można przedstawić za pomocą trzech faz:

 • Faza wstępna obejmuje okres poprzedzający wejście funduszy venture capital z kapitałem do przedsiębiorstwa.
 • Faza zaangażowania kapitałowego.
 • Faza deinwestycji.

Każda z tych faz oznacza określone działania menadżerów zarządzających danym funduszem. Efektem realizacji tych działań jest osiągnięcie wyznaczonego celu.

Faza wstępna to gromadzenie kapitału od prywatnych oraz instytucjonalnych inwestorów. Wielkość pozyskiwanych funduszy zależy od potencjału i zakresu działalności danej spółki zarządzającej. Na tym etapie określa się warunki przekazania konkretnego kapitału do funduszu. Warunki te muszą odpowiadać zarówno kapitałodawcom jak i menadżerom spółki. Bez względu na swój charakter prawny fundusze venture capital muszą dostarczać swoim kaitałodawcom informacji o swoich zasobach, doświadczeniu, szansach, ryzyku czy polityce inwestycyjnej. Tylko w ten sposób mogą zdobyć ich zaufanie. Ta faza trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy.

Kolejnym krokiem menadżerów spółki jest pozyskanie obiektów stanowiących przedmiot inwestowania. Mniejsze fundusze starają się to robić aktywnie penetrując rynek, a większe mogą sobie pozwolić na bierne oczekiwanie. Do sprawdzonych i stabilnych funduszy venture capital potencjalni kapitałobiorcy zazwyczaj sami się zgłaszają. Analiza i wybór podmiotów inwestycyjnych również jest uwarunkowana konkretnymi dla danego funduszu procedurami. Ta faza trwa od 2 do 4 lat.

Równolegle do poprzedniej fazy przebiega inwestowania w wybrane przedsiębiorstwo. Spółka przeprowadza negocjacje z wybraną firmą, które wieńczy podpisanie umowy, a kapitał jest przekazywany na określonych warunkach. Tutaj również mówi się o okresie od 2 do 4 lat.

Zaangażowanie kapitału nie kończy czynnej współpracy z funduszem. Od momentu przekazania środków venture capital staje się organem doradczym. Wspiera przedsiębiorstwo w rozwoju nadzorując jednocześnie proces wdrażania kapitału. Proces ten obejmuje okres od 3 do 6 lat.

Ostatnim etapem angażowania się venture capital w przedsiębiorstwie udziałowym jest tak zwana deinwestycja. Przedsiębiorstwa udziałowe przekształca się w spółki akcyjne, a udziały zostają sprzedane na giełdzie, kupione przez innego inwestora. Faza ta następuje po odniesieniu sukcesu rynkowego i trwa nawet do kilkunastu miesięcy. Później następuje przekazanie zysków inwestorom i likwidację funduszu.

Komentarze