Przedsiębiorstwo - definicja, cechy, funkcje

PrzedsiębiorstwoPrzedsiębiorstwo jest jednostką gospodarczą, która zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej. Prowadząc własną firmę, warto mieć rozeznanie na temat podstawowych cech, funkcji, form i metod podziału przedsiębiorstwa.

Wyróżniamy różne funkcje związane z przedsiębiorstwem handlowym. Do najpopularniejszych z nich należy funkcja wymiany. Przedsiębiorstwo wymienia się wartościami z klientem, sprzedając mu określony towar, pozyskując przy tym odpowiednie środki w postaci określonej sumy pieniędzy. Kolejną ważną funkcją przedsiębiorstw związana jest ściśle z przemieszczaniem się towarów. Mowa tutaj o ich fizycznym ruchu. Towary mogą być na różne sposoby transportowane. Przemieszczać się mogą z punktu A do punktu B różnymi środkami transportu. Może się to odbywać przy pomocy kolei, samochodu, pojazdów ciężarowych, a nawet skuterów. Warto wspomnieć, także że funkcją ściśle związaną z przemieszczaniem się towarów jest też ich składowanie. Towary mogą być magazynowane w określonych miejscach. Nie muszą być to być oczywiście magazyny. W przypadku małych przedsiębiorstw może to być mieszkanie. Istnieją sytuacje, w których właściciele aktualnie wielkich marek rozpoczynali swoją przygodę z biznesem, właśnie od składowania towarów w swoim mieszkaniu.

Kolejną ważną funkcją przedsiębiorstw handlowych jest tak zwana funkcja pomocnicza. Pozwala ona szczegółowo przeanalizować rynek. Mowa tutaj o tym, że przedsiębiorstwa mogą z łatwością stwierdzić, na który produkt popyt jest największy, czyli co jest najchętniej kupowane. Mogą być pomocne, także w określaniu występujących z pewnym odstępem sytuacji nabywczych. Pozwalają, także pozyskiwać informacje o cenach, to znaczy, jakie ceny są najodpowiedniejsza dla konkretnych produktów.

Jeżeli chodzi o cechy przedsiębiorstwa handlowego, to wyróżnić przede wszystkim jedną najważniejszą. Mowa tutaj o obsłudze nabywców. Przedsiębiorstwo może świadczyć usługi różnym podmiotom. Mogą to być dostawcy, którym sprzedaje się produkty w celu dotarcia poprzez nich do większej liczby nabywców indywidualnych. Mogą to być też zwykli klienci, których popyt konsumpcyjny zaspokaja się przez stworzenie odpowiedniej oferty towarowej, czasami wyposażonej w dodatkowe elementy niematerialne, takie jak usługi. W przypadku przedsiębiorstw handlowych kluczowe jest, także pewne podejście do sfery marketingowej. Działania promocyjne powinny w głównej mierze koncentrować się na konsumentach. To właśnie konsumenci stanowić mają główne źródło sprzedaży i to na nich powinna bazować cała polityka marketingowa. Oprócz skoncentrowania się na kwestiach marketingowych swoją uwagę zwrócić trzeba, także na fakt pojedynczych transakcji. Ich wartość jest stosunkowo niska przy dużej liczbie transakcji. Wartości nabiera dopiero większa liczba transakcji.

Kolejnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę w przypadku przedsiębiorstw, są ich formy. W przedsiębiorstwie handlowym wyróżnić można wyróżnić dwie sytuacje. Pierwsza, w której występuje stacjonarny sklep ze sprzedawcą i drugą, w której tego sklepu stacjonarnego i sprzedawcy brakuje. O ile pierwsza sytuacja nie wymaga omówienia, ponieważ są to najzwyklejsze sklepy detaliczne, tak o nie sklepowej formie należy powiedzieć kilka słów. Jest to nietypowa forma prowadzenie przedsiębiorstwa. Wyróżnić tutaj można sprzedaż w automatach, w której rola sprzedawcy jest zautomatyzowana, a automat pełni rolę sklepu. Inną formą jest tak zwana sprzedaż bezpośrednia. Każdy z pewnością spotkał się natarczywymi telefonami od telemarketerów lub propozycjami spotkań sprzedażowych w domu klienta.

Koleją formą jest e-biznes i handel wysyłkowy. Tutaj sprzedaż odbywa się najczęściej zdalnie. Formę sklepów stacjonarnych przejmują sklepy internetowe i witryny www. Za pośrednictwem takich stron klient może dokonywać zakupu i opłacać transakcje. Produkty wysyłane mogą być z określonej lokalizacji, w której sklep stacjonarny nie koniecznie musi być prowadzony. Wróćmy, jednak na chwilę do sklepów stacjonarnych, które można podzielić na określone rodzaje. Wyróżnić można wiele rodzajów sklepów. Warto wskazać supermarket, hipermarket, sklep spożywczy, sklep specjalistyczny, sklep dyskontowy, sklep powszechny, sklep branżowy i dom towarowy.

Przykładów może być o wiele więcej. Warto tutaj zaznaczyć, że sklepy te zasadniczo mogą się od siebie różnić pod względem różnych czynników. Tego typu czynnikami może być sposób funkcjonowania działalności gospodarczej, czy powierzchnia, co szczególnie można zauważyć w przypadku dyskontu, hipermarketu i supermarketu. Dyskonty wydają się najmniejsze spośród powyżej wymienionych. W dyskontach produkty nie będą prezentowane na przeznaczonych do tego pułkach. Będą w większej mierze umieszczone na paletach w specjalnych opakowaniach. W przypadku hipermarketów i supermarketów produkty widnieją na pułkach. Można kupować je w pojedynczych ilościach.

Warto zwrócić uwagę, także na sam asortyment. W marketach nie znajdziemy do kupienia produktów przemysłowych. W dyskontach takie produkty mogą się znajdować. Jak widać, różnice pomiędzy poszczególnymi sklepami stacjonarnymi są wyraźne, dlatego pod żadnym pozorem nie można postrzegać je jako ten sam typ. Podsumowując, przedsiębiorstwa handlowe wyróżniają się pod wieloma względami. Jako czynnik różnicujące wymienić można cechy, funkcje i formaty przedsiębiorstw. Dokonać można, także pewnego podziału ze względu na rodzaj sklepu stacjonarnego, który jest prowadzony w związku z określoną działalnością sprzedażową.

Komentarze