Rynek pracy w dobie pandemii koronawirusa

Sytuacja na rynku w 2020 rokuRok 2020 wprowadza nowy porządek świata, a sposób życia zmienia się szybciej niż można sobie wyobrazić. Kto mógł przewidzieć, że firmy, które przetrwają pierwszy kwartał 2020 roku, będą jedynymi, które będą mogły działać zdalnie? Jest to zmiana, której nigdy nie widzieliśmy i na którą wiele firm nie było przygotowanych. Ale zmiana jest tutaj, i to jest tylko sprawiedliwe, że firmy uczą się dostosowywać do nowego trendu.

Rynek pracy zmienił się i podczas, gdy niektóre możliwości znikają, inne się pojawiają. Teraz chodzi o wartość. Ci, którzy mają mniejszą wartość dla swojej firmy, tracą pracę. Niektóre stanowiska są wolne i wymagają wykwalifikowanych pracowników do ich obsadzenia.

W ciągu ostatniego miesiąca Europa stała się epicentrum pandemii wirusa CoronaVirus, a kraje takie jak Francja, Włochy, Hiszpania, między innymi, cierpią na wysokie wskaźniki ofiar. Doprowadziło to do blokady, która zmieniła rynek pracy, jaki znamy. Istnieje mniejsze zapotrzebowanie na pracę fizyczną i bardziej intelektualną. To po prostu mówi nam jedną rzecz, przyszłość, na którą czekaliśmy, jest tutaj.

Wpływ obostrzeń na europejski rynek pracy

Z ostatnich raportów unijnych wynika, że kilka milionów miejsc pracy jest zagrożonych, jeśli blokada będzie trwała miesiącami. W rzeczywistości w badaniu zwrócono szczególną uwagę na fakt, że około jednej piątej wszystkich pracowników jest zagrożonych. I można to powstrzymać tylko wtedy, gdy blokada w krajach europejskich zostanie stopniowo wycofana w niektórych bardzo kluczowych sektorach. Świadczy to o tym, że niektóre sektory gospodarki, które nie są uznawane za istotne, mogą sięgać dna.

Dobrą wiadomością jest jednak to, że wiele osób dostosowuje swoje umiejętności i wiedzę, aby podjąć się nowych ról. Podczas gdy w wielu przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą hurtową, hotelarstwem, restauracjami i pubami dochodzi do drastycznej utraty miejsc pracy, światowa infrastruktura cyfrowa sprzyja zatrudnieniu na odległość. Jednak pomimo tych zmian w sposobie pracy, gospodarka nadal cierpi. Pokazuje to po prostu znaczenie rynku pracy. Wasza praca jest ważna dla wzrostu i utrzymania kraju.

Załamujący się rynek pracy oznacza załamującą się gospodarkę, która wymaga bieżących zmian w sposobie funkcjonowania rynku pracy. W przypadku krajów, których siłą napędową jest głównie rynek pracy, blokada doprowadziła do interwencji państwa w celu zmniejszenia presji na rodziny. Ale jest tylko ograniczenie, jak długo może to trwać.

Efekt ten jest obecnie szkodliwy dla rynku pracy, który koncentruje się na radykalnej zmianie w przyszłości pracy. Nie ma dowodów wskazujących na to, że ta część rynku pracy, która radzi sobie najlepiej w tym okresie, jest odizolowaną częścią miejsc pracy.

Świat się zmienił, pojawia się nowy sposób życia i biznesu, startupy rozpoczynają działalność, a firmy pracują zdalnie. Rynek pracy zmienia się szybko i wiele osób zdaje się nie dostrzegać tego faktu. To jest zmiana i Ty, jako osoba szukająca pracy, musisz być przygotowana.

Realia dotyczące zatrudnienia w czasie pandemii COVID-19

Sposób, w jaki pracujemy, zmienił się na zawsze. Ci, którzy nie są gotowi na tę zmianę, zostaną w tyle, poza tym, że nauczą się przystosowywać do zmian. Ta zmiana odbywa się w czasie rzeczywistym, a bardzo niewielu ją zauważa. Telepraca jest tym, co łączy wiele firm.

Chociaż jak dotąd zmiana ta nie była łatwa, nadal uczymy się sposobów na poprawę sytuacji. Ludzie zmieniają harmonogram, aby dopasować go do nowych warunków, w których muszą pracować. Na początku było to trudne do zrobienia. Jednak czas pomógł pracownikom w dostosowaniu się.

Prawda jest taka, że zestaw umiejętności wymaganych do uzyskania pracy w tej chwili różni się od tego, czego wcześniej oczekiwano. Teraz, aby zarobić pieniądze, potrzebne są podstawy komputera, połączenie internetowe, inteligentne urządzenia itp. Potrzebujesz umiejętności ogólnych, wiedzy z zakresu programowania, umiejętności pisania. Większość z tych czynników nie była konieczna w świecie przedcovidowym.

Biznesowy obieg dokumentów został ułatwiony m.in. dzięki obecności poczty elektronicznej, platform wideokonferencyjnych, czatów. Wiele firm rezygnuje z tego, że nie wróci do pracy po zakończeniu pandemii COVID-19. Jeśli firmy mogą pracować w tym czasie całkowicie zdalnie, nie ma potrzeby wynajmowania lub posiadania fizycznej przestrzeni do spotkań. W ciągu roku infrastruktura internetowa rozwinęła się do poziomu, na którym może sprostać tym potrzebom.

Kolejną istotną zmianą jest wyeliminowanie 8-godzinnego okresu pracy. Dzieje się tak dlatego, że pracownicy są cały czas w sieci. Teraz może to mieć pewne minusy, ponieważ łatwo jest stracić poczucie czasu przeznaczonego na pracę. Następnie do pracownika będzie należało wprowadzenie systemu, który integruje się z pracą, z czasem rodzinnym, z czasem osobistym, z czasem wolnym itp. Granica ta musi być ustalona przez jednostkę, ponieważ tradycyjne limity czasu pracy już nie istnieją.

Utrudnia to pracownikom utrzymanie dobrej jakości życia, co oznacza, że nadszedł czas, aby nauczyć się godzić pracę i normalny styl życia w zupełnie innych kontekstach.

Jaka jest teraz przyszłość pracy?

W ostatnich latach pojawiło się wiele spekulacji na temat przyszłości pracy, na temat tego, jak roboty i inne zautomatyzowane systemy zastąpią ludzi. Te spekulacje poszły dalej, aby przewidzieć przyszłość bardziej współpracujących zespołów, potrzebę inteligencji emocjonalnej, wśród innych czynników, które pokazują potrzebę mądrzejszych ludzi w miejscu pracy. Wszystkie te spekulacje i prognozy z pewnością nie ukazały pandemii Covid-19 w odpowiedniej perspektywie. Kilka miesięcy temu nikt nie przypuszczał, że może dojść do epidemii, która powaliłaby świat na kolana i doprowadziłaby do całkowitego zamknięcia.

Podczas gdy wielu zgodziło się, że jest to rewolucja, a dowody są widoczne w sposobie, w jaki obecnie wykonujemy tę pracę i w jaki inni patrzą na pracę po żądzy, pozostaje to do ustalenia w skali globalnej; z czym trzeba by pracować w przyszłości.

Bez względu na to, jak niejasna jest przyszłość w tej chwili, istnieją pewne czynniki i elementy, które nieuchronnie wpłyną na sposób, w jaki będziemy pracować w przyszłości.

1. Transformacja cyfrowa

Nieuniknione są innowacje i ewolucja w sposobie, w jaki Internet ułatwia pracę. Świat science fiction, który zawsze widzieliśmy w telewizji, przychodzi do nas szybciej, niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. Cyfrowa transformacja świata nabiera tempa - informacje są dostępne dla wszystkich - co z kolei pozwoli na szybszą i bardziej elastyczną pracę.

Ponadto, ze względu na zwiększoną koncentrację agendy, nie ma potrzeby przeprowadzania dużych prezentacji w PowerPoint, co skutkuje drastycznym skróceniem czasu spędzanego na spotkaniach.

2. Drastyczna redukcja liczby menedżerów średniego szczebla i konsultantów

Pośrednicy i konsultanci od dawna stanowią integralną część tradycyjnego sposobu pracy. To się jednak zmieni w miarę jak będziemy poruszać się w przyszłości. Zmniejszy się zapotrzebowanie na liderów projektów i asystentów wykonawczych, a funkcje kierownicze zostaną wyeliminowane. Zamiast menedżerów, coraz więcej organizacji będzie przyjmowało "liderów".

3. Ograniczone podróże służbowe

Podróże służbowe zawsze były ucieczką od pracy biurowej, ale to się zmienia, ponieważ komunikacja pomiędzy potencjalnymi partnerami, inwestorami i współpracownikami będzie miała charakter cyfrowy. Ze swojego salonu możesz dotrzeć do inwestorów i partnerów z innych krajów, porozumieć się z nimi i zdobyć ich podpis. Ta rewolucja jest na naszym progu.

4. Zwiększone wykorzystanie osób pracujących na odległość i pracujących na własny rachunek

Koncertowa ekonomia jak na razie idzie dobrze. Jednak z pewnością nastąpi wzrost liczby osób pracujących w domu. Przedsiębiorstwa będą dążyć do zmniejszenia liczby pracowników, na rzecz zatrudniania w razie potrzeby osób prowadzących działalność na własny rachunek. Poza tym większość pracowników pełnoetatowych powinna pracować również w domu.

Zmiana, która zachodzi na świecie, jest jak najbardziej widoczna, nawet niewidomi mogą ją zobaczyć. Ważne jest jednak, aby przygotować się na przyszłość, nawet jeśli wydaje się ona niepewna. Musisz znać się na umiejętnościach i narzędziach cyfrowych, aby przetrwać w przyszłości. Kiedy już będziesz wykwalifikowany i gotowy do pracy, rozpocznij poszukiwania pracy zdalnej w Internecie.

Komentarze