Usługi, czynności bankowe

Czynności bankoweZ punktu widzenia nauki istnieje kilka definicji usług bankowych. Określa się je jako kategorię produktu marketingowego, który jest w stanie tworzyć dobra materialne (są nimi na przykład bankomaty) oraz inne usługi o mniejszym znaczeniu.

Definicja czynności bankowych

Wszystkie rodzaje usług, oferowane przez banki i inne instytucje finansowe, nazywa się czynnościami bankowymi. Czynności bankowe, to wykonywane w formie usług, na polecenie klientów, działania dotyczące obrotów gotówkowych, bezgotówkowych, inkasowych, przelewowych, czekowych, zleceń dotyczących obrotów zagranicznych oraz usług kupna lub sprzedaży papierów wartościowych.

Definicja usług bankowych

Analizując prawo Unii Europejskiej można zdefiniować usługę bankową jako oznaczone w ściśle ujętym prawie wspólnotowym rodzaje działalności oraz określone rodzaje aktywności. Aktywność ta objawia się działaniami charakterystycznymi dla konkretnego segmentu krajowego i międzynarodowego rynku finansowego, pieniężnego, kapitałowego, walutowego, kredytowego oraz tak zwanych instrumentów pochodnych.

Warto rozgraniczyć różnice między produktem materialnym a usługą, w kontekście funkcjonowania banków. Mianem produktu określamy, to co można zaoferować na rynku w celu przyciągnięcia uwagi, dokonania zakupu lub konsumpcji, a przez to mogą zostać zaspokojone dane potrzeby oraz pragnienia. Innymi słowy, produkt to usługa, spełniająca potrzeby oraz oczekiwania konsumentów. Każdy towar czy usługa charakteryzuje się pewnymi cechami, które są jednakowe dla wszystkich w konkretnej grupie. Można je określić jako tak zwana "podstawowa wersja". Natomiast proces różnicowania towaru czy usługi rozpoczyna się w chwili, kiedy ta rzecz zostaje wyposażona w cechy oczekiwane przez potencjalnego nabywcę. Wspomniane wcześniej cechy dodają nową wartość do podstawowej wersji. Następnym etapem różnicowania jest wyposażenie towaru lub usługi w cechy podnoszące jej wartość, ale których konsument nie spodziewał się otrzymać. Taką opcję w kontekście banku jest na przykład oferta uruchomienia, dodatkowej ochrony czy rozszerzenia pakietu. Ostatni etap zwany "potencjalnym produktem" prezentuje wizualizacje towaru lub usługi w przyszłości, aby konsument mógł ocenić jej przydatność w dłuższej perspektywie.

Funkcje produktu bankowego

Każdy towar niesie ze sobą pewne wartości, spełniające podstawowe oraz dodatkowe funkcje. Podstawowymi funkcjami danego produktu jest funkcjonalność, wydajność i jakość. Funkcje te odzwierciedlają relacje między towarem a celem, któremu służą. Funkcje dodatkowe to estetyka produktu oraz łatwość korzystania. Funkcje produktu wyznaczają obszar w ramach którego kształtuje się strategia produktu, która zmierza do stworzenia zintegrowanego zespołu instrumentów oraz działań związanych z danym towarem. Działania te dostosowują produkt do potrzeb i pragnień potencjalnych klientów.

Produkty materialne a usługi

Wielu sprzedawców uważa, że taki produkt ma często przewagę nad usługą, ponieważ konsument chcąc dokonać zakupu najpierw zapoznaje się z cechami przedmiotu, który chce nabyć, jego kształtem, wyglądem, działaniem oraz pakietem możliwości. To właśnie ten etap w większości przypadków decyduje o zakupie konkretnego przedmiotu materialnego. Klient nie może ani dotknąć, ani ocenić usługi. Konsument nie zawsze ma pewność czy cena jest adekwatna do oferowania usługi i czy w przyszłości nabyte dobro spełni jego oczekiwania. Dlatego, tutaj istotnym elementem sprzedaży usług staje się renoma firmy lub marki oferującej dany produkt niematerialny. W oczach konsumenta marka musi być godna zaufania, by doszło do aktu sprzedaży. Klienci kierują się emocjami podczas dokonywania zakupów, ale nabywając usługi najpierw szukają informacji i porównują oferty wielu usługodawców, ponieważ zdaję sobie sprawę, że zakup dóbr niematerialnych niesie ze sobą dużo większe ryzyko i koszty.

Usługa bankowa w ujęciu marketingowym jest produktem. Profesjonalny handlowiec, którym w tym przypadku staje się pracownik banku, powinien umieć tak zaprezentować dany towar klientowi, aby ten nie miał wątpliwości podejmując decyzję zakupową. W branży finansowej zaufanie oraz profesjonalizm i jakość oferowanych usług stanowią o sukcesie konkretnej marki.

Komentarze