Co powinien zawierać dobry biznesplan?

Tworzenie biznesplanuBiznesplan to dokument, którego znaczenie trudno przecenić. Dobrze przygotowany znacznie zwiększa szanse na sukces nowego przedsięwzięcia, a także wpływa korzystnie na rozwój już istniejącej firmy. Wielu przedsiębiorców zastanawia się jak napisać biznesplan.

Nie jest to łatwe zadanie, przygotowanie takiego dokumentu wymaga bardzo dokładnego zastanowienia i przemyślenia wszystkich aspektów prowadzonej działalności. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę kto będzie adresatem takiego dokumentu, np. bank lub potencjalny inwestor.

Struktura biznesplanu

Na strukturę biznesplanu wpływa wiele czynników, np. wielkość przedsiębiorstwa i cel jego działalności. Istnieje jednak kilka podstawowych elementów, które warto uwzględnić przy tworzeniu biznesplanu. Należy do nich spis treści, streszczenie, charakterystyka firmy, charakterystyka usług i produktów, analiza otoczenia, działania marketingowe, harmonogramy działań, analiza finansowa, a także załączniki.

Streszczenie

Ta część dokumentu powinna wskazywać cel jego stworzenia, np. pozyskanie inwestora oraz informować o podstawowych założeniach i przewidywanych skutkach prowadzonych działań. Streszczenie musi zachęcić czytelnika do zapoznania się ze wszystkimi rozdziałami. Jeśli jest kiepsko przygotowane na pewno nie przekona potencjalnego adresata do przeczytania biznesplanu. Z zasady streszczenie sporządza się po zakończeniu pisania całego tekstu.

Charakterystyka przedsiębiorstwa

W tej części należy zawrzeć wszystkie najbardziej istotne informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia, np. jego nazwę, datę rozpoczęcia działalności oraz jej zakres, dotychczasowe osiągnięcia, formę własności, itp.

Produkty i usługi

Biznesplan powinien zawierać charakterystykę produktów i usług, które będzie oferować lub już oferuje dana firma. W tym rozdziale warto więc zawrzeć informacje dotyczące cen, wad i zalet produktów lub usług, a także ich rentowności. Analizie należy poddać także nowe produkty i usługi, które firma dopiero planuje wprowadzić na rynek.

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Czym jest otoczenie przedsiębiorstwa? Otoczenie zewnętrzne dotyczy pozycji firmy na rynku, profilu potencjalnych klientów, a także istniejącej konkurencji i analizy jej produktów lub usług. Otoczenie wewnętrzne to sfera zarządzania firmą - struktura organizacyjna, polityka płacowa i zatrudnienia, system komunikacji, system kontroli, kwalifikacje pracowników, podział obowiązków, itp.

Działania marketingowe

Należy tutaj zawrzeć informacje dotyczące reklamy i środków jej finansowania, a także oczekiwań potencjalnych klientów co do ceny, jakości oraz obsługi. W tym rozdziale można przedstawić wszystkie inne działania, które firma planuje podjąć w ramach marketingu.

Harmonogram i plany działań

W harmonogramie należy określić czas realizacji zadań określonych w biznesplanie, np. termin zakupu zaopatrzenia, czy rekrutacji pracowników. Trzeba także sporządzić plan organizacyjny, marketingowy i finansowy.

Analiza finansowa

Ta część analizy powinna dokładnie przedstawić finansowy aspekt działalności firmy, tzn. środki niezbędne do rozpoczęcia działalności, planowanie koszty i przychody, analizę rentowności przedsiębiorstwa, analizę przepływów pieniężnych, bilans, rachunek zysków i strat, informacje dotyczące ewentualnego zadłużenia.

  Załączniki do biznesplanu

  Biznesplan może zawierać różnego rodzaju załączniki, np. tabelaryczne zestawienia danych, a także inne dokumenty takie jak wyniki badań lub sprawozdania finansowe.

  Wielu przedsiębiorców popełnia poważny błąd, traktując biznesplan jako dokument, który należy przygotować, aby osiągnąć konkretny cel, np. pozyskać inwestora. Następnie starannie opracowana analiza trafia do szuflady, gdzie zostaje zapomniana, a przedsiębiorca zdaje się na własny instynkt i próbuje na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy.

  Warto pamiętać, że biznesplan powstaje po to, żeby wcielić go w życie i zrealizować cele, które zostały w nim zapisane. Niezbędna jest nie tylko realizacja jego postanowień, ale także kontrola prowadzonych działań, pozwalająca na sprawdzenie, czy osiągane wyniki pokrywają się z planem. Jeśli pojawią się odchylenia, należy wprowadzić odpowiednie działania korygujące.

  Źródła:

  Komentarze